Prawa autorskie dla serwisu phnompenh.waw.pl


Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej phnompenh.waw.pl.

1. Prawo autorskie

1.1. Treść strony internetowej phnompenh.waw.pl jest chroniona prawem autorskim. Zdjęcia i artykuły umieszczane przez administratorów lub użytkowników serwisu stanowią „utwory” w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).

1.2.1.2. Zawartość serwisu internetowego nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub publikowana za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba że phnompenh.waw.pl wyrazi na to pisemną zgodę.

1.3. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych phnompenh.waw.pl stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

1.4. Dokumenty, artykuły, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące serwis phnompenh.waw.pl stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

1.5. Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i Norwegian Broadcasting Corporation.
Dane zostały pobrane z serwisu yr.no

Ostatnia zmiana 12/05/2013.